Thursday 8 April 2021

 


Reacting to video from Lil Nas and give some commentary ደቅኩም እንታ ይሰምዑን ይርእዩን ኣለዉ


Sunday 17 January 2021

አርቲፍሻል እንተልጅንስ

አርቲፍሻል እንተልጅንስ አብ ዓለም እንዳ ዛየደን ከምኡ ወን ምባሌ አንዳወሰከ ዝከይድ ዘሎ ምስ ሕብረተ ሰብ ወን አንዳተሃወሰ ዘመፀ ዘሎ ኩነት እዩ።
ዖላማ ናይ  አርቲፍሻል እንተልጅንስ; ናይ ወድ ሰብ ጠባይን ባህርያት ተማህሪካ ከም ሰብ ኮይንካ ምስራህ እዩ።  

3 አይነት ናይ ሞዖባለ ናይ ቴክኖሎግይ አለዉ; ነሶም ደማ አርቲፍሻል እንተልጅንስ፣ ማሽን ለርኒንግ ፣ ዲፕ ለርኒንግ 
1አርቲፍሻል እንተልጅንስ

ናይ ወድ ሰብ ጠባይን ባህርያት ተማህሪካ ከም ሰብ ኮይንካ ምስራህ እዩ

2 ማሽን ለርኒንግ 

ሓደ ክፍሊ ናይ A.I ኮይኑ   ብዝያዳ ዳታ ተቀቢልካ ወሳኔ ምውሳድ  

3 ዲፕ ለርኒንግ  

ሓደ ከፋል ናይ ማሽን ለርኒንግ ኮይኑ ከም  አብ ሓንጎልና ዘለዉ ኑሮንስ ብምምሳል ዝከበዱ ሰራሃት ምፍታህ እዩ 


ሰለዚ  ማሽን ለርኒንግ ምስ ዲፕ ለርኒንግ   ኮይኑ ን AI በ ኣልጎርዝም ዝሓሽ ውጽኢት ክህብ  ይኽእል።አርቲፍሻል እንተልጅንስ ካብዞም ዘተከስናዮም ተውሳኺ ብ ኦብጀክት ድተክሽን፣ natural language processing expert system ከምኡ ወን robotics ወዘተ ይሰርሑ።


አርቲፍሻል እንተልጅን ኣብ 3 ክክፈሉ ይክሉ

አርቲፍሻል ናሮው እንተልጅንስ  {ትሑት ፍልጠት }

አርቲፍሻል ጀነራል እንተልጅንስ

አርቲፍሻል ሱፐር  እንተልጅንስ


1፣እት ቀዳማይ ዓይነት አርቲፍሻል ናሮው እንተልጅንስ፣ ኣብ መዓልታዊ ነተቀመሎት ተችኖልጎይ ዝረከቡ እዮም። እዞም ዓይነት ነ ነኣሽቱ ሰራሓት ከም ኣብ ሞባይልና ዘረከቡ voice  recognition Siri ወይ Alexa፣ face recognition በ ካመራ ፓስሶውርድ መክፋት፣ ኣብ Tesla ምክና self driving ወይ ኣውቶፕይለት፣ ሶፍያ አታ ሮቦት ከምኡ ደማ google map  እዮም።

2፣ አርቲፍሻል ጀነራል እንተልጅንስ ዝበሃል አት ካልኣይ ደረጃ ኮይኑቭሕ ፣ዓይንት machine   ወይ ከኣ ሮቦት ከም ሰብ ሰራሕ ከሰርሑ ክእለት ዘለወኦ ግና  እኮ አንተ ክእልት  ኣልወኦም፣ ከም ሰብ ከሓስቡ ወይ  ደማ ሰነ ለቦና  የበሎሙን።
ሳይንቲስ ስቲቨን ሆውክን ብዛዖባ  አርቲፍሻል ጀነራል እንተልጅንስ  ከምዚ ኢሉ ገልትሰዎ '

" አርቲፍሻል ጀነራል እንተልጅንስ ርእሱ ክኢሉ፣ ቃል ዲዛግን ቀይሩ ዘበለጸደ 

ዓይነትይ ክኸወን ይክልዩ። ወዲ ሰብ ድማ ምስቲ ድሑር ባዮሎጂል ፍጥረት ምስኦም ክወዳደሩ ኣይከሎን እዮም"

3፣ አርቲፍሻል ሱፐር  እንተልጅንስ፣ እዚ ሳልሳይ ከፋል ድማ ተችኖሎግይ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ምስ ዘበጽሕ እዩ። እዝ ዓይነት ኣብ Science  Fiction  ፊልም ነርዮም ሮቦት እዩ። nay technology ፈላታት ገን   አርቲፍሻል ሱፐር  እንተልጅንስ በ 2040 ምህርት ክኸወን ይኽእል ዩ ይብሉ።


እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኦይነት   አርቲፍሻል እንተልጅንስ ኣለዉ አት መብዛሕትኡ ሰብ ዘጥቀመኡ Google እዩ።
ኣብ Google  search  ከትገብር ከለኻ google  ኩሉ ሰለ track ዝገብረካ ኣብ google ዝሓተትካዮ ወይ ኣብ Siri  ኣብ Alexa ዘሓተትካዮ ኣብ ወገናት Facebook ንዓካ ዝምልከቱ አድቨርት ይረኣዩካ፣ እ  ደማ ካብ በ Algorith ናይቲ ሶሻዓል platform የመጹ።

  • J P Morgan ዝበሃሉ ናይ ፋይናንስ  ካምፓኒ Contract  Intelligence platform ን ዶክዩመንት  ብቅ ልጥፍ ደቓይቕ  ኣንቢባ ውጽኢት ትህብ፣ አዚ ሰራሕ ብሰብ አንተ ኮይኑ 36፣000 ሳዓት ከምዝወስድ ይፍለጥ።
  • ኣብ 2016 IBM Watson ኣብ ሕክምና በዙሕ ዓይነት ምለክታት ሕማም ብምልላይ እቲ ዘሓሽ ወሳኔ diagnosis ትህብ። ልዖሊ 230 ኣብያት ጥዖና ነዚ ሲስተም ይጥቀሙ ኣለዉ።    
  •   Google  AI Eye Doctor፣ እዚ ቴክኖሎጂ ስእሊ ናይ ዓይን ብምውሳድ ኣብ ናይ ሸኮርያ ዘለዎም ሰባት ናይ ዓ ይኒ ሞዖዋር ዘምጽእ ምልክታት ክረክብ ይኽእል።
  • ኣብ መራኸቢ ሕቡራን Facebook AI ከም  ማሽን ለርኒንግ ምስ  ዲፕ ለርኒንግ 
     ብምጥቃም ናይ ሰባት ስእሊ ብምልላይ ነ መሓዙትካ Tag ክገብር ከምዝከእል 
  • Twitter በ AI ኣልጎርዝም ምጥቃም ናይ ግብረ ሽበራ ትንታኔታት ልዖሊ 300000 ከምዝ ዘሓዙ ይፍለጥ
  • Google ሰርች ምስ እትገብር፣ ሓሳባት ኣብቲ ሰርች ከም እትህበካ ፈሉት እዩ፣ እዚ ውን ካብ AI ዘተረኽቡ ዳታ ከም ዖድመ፣ ትንብረሉ ቦታ፣ ጾታ፣   ሰርች History ወዘተ። 
  • Siri  አንድ Alexa ፣ =ከምኡ ወን ሓድሽ ናይ Google Duplex ከም ሰብ መስሉ ቆትሰራ መሓዛ ኣብ ተለፎነ ከምኡ ከምኡ ደማ ዘተፈላላየ ሓገዛት ይህብ። 
የቐንየልና ኣብ ዝስዖብ  documentary  ናይ አርቲፍሻል እንተልጅን መደብ ቀሪብናልኩ ኣለናኣ እዚ ቪደኦ አንተ ደኣ ውጽእታዊ ረኪብኩሞ Like Share and Subscribce ገበሩልና ።    
Tuesday 1 December 2020

A sermon on the finding of the True cross by Memhir Deacon Misgna ☦️ Saint Michael is one of the seven primary Archangels, who is always standing beside God’s throne and is honored for defeating the Devil at God’s command (Rev.12:7-9). His powerful and fastest aid has always been invoked by the Church in times of emergency and unusual danger. He is the guardian of the souls and a fighter against evil. He is often painted on the walls of every Ethiopian and Eritrean Church with a flaming sword and spear, which pierces the devil.

⛪️ The Ethiopian and Eritrean Orthodox Tewahdo Church celebrates the Feast of St. Michael on the 12th day of each month of which two of them are great annual feasts of the saint – on Hidar 12 (November 21) and Senie 12 (June 19).


⭐️ As such, this day (Hidar 12) in the Ethiopian and Eritrean Church is dedicated to “the Exodus of Israel from Egypt " through the help of the Arch angel Michael as stated in (Ex. 14:19)

“And the angel of God, who went before the camp of Israel, moved and went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them”.
📖 The Exodus is that the Israelites were delivered from the bondage of slavery by the Lord God miraculously guiding by the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night during their exodus from Egyptian bondage. This allowed them to travel by day and by night as God gave them the pillar of cloud by day to lead them in the way He wanted them to go and the pillar of fire by night to give light(Exodus 13:21–22)
May the archangel help us and guide us through this tribulation and set us free from the bondage of evil Amen 🙏🏽
Friday 18 April 2014

ስለ ዘፍቀረ አንድዩስለ ዘፍቀረ አንድዩ፥ ንስቓይና ብስቃዩ፤ 
መርገምና ከጽውር፤ ሞት ኣዳም ከጥዕም ሓርዩ፤
 ካብ ቃሉ እንሰምዓ አታ አተሕየሎ ፍቅሪ፤  
ዘይጽውር አጽዊራቶ ከረይና ብግብር ፤ 

በጥፍአቲ ነብሶም ዘጎሃየት ልቡ
ኣይሃድጎምን ክብል ብእሳት ከለብለቡ
ካብ ሰማይ መስ ወረደ በፈቅሪ ተሳሂቡ
 በውንገል ከሰሰዎ ወንጌሉ ከይስዕቡ

ቅዱስ ከነሱ ነጹህ ዝባሕሪኡ
ምራቅ አና ተተፉኦ  ዘይትጸየፈ ኮርዩ
ትሕት አንተበለ ከድሕነና ፈትዩ
ነገር ፍቅሪ ኮይኑዎ አምበር ኣምላክናስ ሓያልዩ

ስለ ዘፍቀረን ድዩ፥ ንስቓይና ብስቃዩ፤ 
መርገምና ከጽውር፤ ሞት ኣዳም ከጥዕም ሓርዩ፤
 ካብ ቃሉ እንሰምዓ አታ አተሕየሎ ፍቅሪ፤  
ዘይጽውር አጽዊራቶ ከረይና ብግብር ፤ 

ኣምላክ ልግሲ አንከሎ ዘዝንብ ካብ ሰማይ
ነዛ ጎረአሩ  ፍጽም ከሊኦሞ ማይ
በደሞኡ አንዳጥለሎም መጺጽ አንተ አስተዩዎ
ቃል ሀድገት ሃቲኣት አምበር አንታይ ሕማክ ወጺዎ
ኣብ ማአከል በርባሮስ ብምርኮ ኣዳም ኣንክድብል
ደያብሎስ ከችድር መን ከማይ አንከበ
አቲ ዘይሞውት ጎይታ ሃይሊ ጸልመት ቀቲሉ
በሞቱ ሰንሰለት ሓቲያትና በቲኩልና ኣብ መስቀሉ

ስለ ዘፍቀረን ድዩ፥ ንስቓይና ብስቃዩ፤ 
መርገምና ከጽውር፤ ሞት ኣዳም ከጥዕም ሓርዩ፤
 ካብ ቃሉ እንሰምዓ አታ አተሕየሎ ፍቅሪ፤  
ዘይጽውር አጽዊራቶ ከረይና ብግብር ፤ 

ቃንዛ ሰቅያቱ ከም ሴፍ ኮይኑ አንዳወገኣ
ማዕረ አቲ ትሓዝኖ ልባ ብሓጎስ ከትመልኣ
ውዑይ ንብዐት ማርያም ዝውረረ አንዳ አንደዳ
ሰለ ፊቅሪዩ ኔሩ ከም ደም ፍቁር ወዳ

Thursday 17 April 2014

The Holy Thursday of the passion week

First Jesus washed the feet of his apostles to show them that they work for the people and should work in humility and show humbleness for he says the servant is no greater than his master and a student than his teacher."When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, “Do you understand what I have done to you? You call me Teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." John 13: 12-17


Then Jesus ordered the holy mystery if the Communion/ Eucharist in this order.


"And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Mathew 26:26-29